Marinereiser

offshore rig in twilight

Berg-Hansen har over 30 års erfaring med marine reiser.
Vi har utviklet egne systemer med Berg-Hansen crew portal og har automatisert «LOG» letter of gurarante som forenkler hverdagen til crew bookeren. Dette inkludert en gunstig faktura løsning og tilgjengelighet 24/7 i Norge så er Berg-Hansen markedsledende på dette feltet.

Vi har høy kompetanse på vårt marine team som ledes av Inger-Helene.
Våre rådgivere har spesial kompetanse på å veilede og hjelpe kunden til å ta de beste valgene for reisen.

Alle marine kunder får et dedikert team inkludert KAM som jobber kontinuerlig med å forhandle de beste avtalene og betingelsene for kunden.

Inger Helene Karstensen
Energy & Marine
55 08 8004